Vana Tallinn müügiks

VanaTallinnEsiKaasNetti (3)Vana Tallinn 28 (32)

Vana Tallinna seekordne köide on pühendatud Jüri Kivimäe 70 aasta juubelile. Aastatel 1990–1996 oli Jüri Kivimäe Tallinna Linnaarhiivi direktor. Jüri Kivimäe on olnud innustav ülikooliõppejõud, professor Tartus ja Torontos. Samas on ta ka pühendunud ajaloouurija, kelle peamisteks teemadeks on olnud kesk- ja varauusaja kultuurilugu, majandusajalugu ja ajalooteaduse ajalugu.
Nüüdses kogumikus üles astuvatest autoritest suurem osa on kaitsnud doktoritöö just Kivimäe juhendamisel. Kõik käsitletavad teemad seonduvad ühel või teisel viisil Jüri Kivimäe huvialadega. Loomulikult ei puudu köitest ka raamatuarvustused.  Vana Tallinn sisaldab lisaks veel ülevaadet Jüri Kivimäe elust ja tegevusest ning tema teadustööde ja publitsistika bibliograafiat.

Sisukord

Hind 13.-     Telli

Vana Tallinn 27 (31)141330

Vana Tallinn on 1934. aastal asutatud sari, milles avaldatakse uurimusi ja ülevaateid Tallinna ajaloost. Seekordse numbri suurima teemaderingi moodustab varauusaegne kultuurilugu: kirjeldatakse Tallinna sakraalmaastiku muutumist reformatsiooni tagajärjel ja pietismi mõju kohalikule hariduselule; avaldamist leiavad Tallinna gümnaasiumi kantori perekonnaloolised ülestähendused. Lühemad tutvustused puudutavad uusi allikaid Tallinna piiramisest 1577 ja suvist saanisõitu Liivimaal. Vanema ajaloo osas arutletakse Lyndanise lahingu toimumiskoha üle ja uuritakse Tallinna keskaegset luutöötlemist. Seoses 50 aasta möödumisega Tallinna vanalinna kaitsetsooni moodustamisest meenutatakse Teise maailmasõja järgse muinsuskaitse ajalugu.
Sisukord

Hind: € 13.-      Telli

119334Vana Tallinn 26 (30)

Seekordses aastaraamatu köites saavad kokku nii Tallinna vanem kui uuem ajalugu, kõrvalpilk heidetakse ka teistele linnadele. Artiklite seast leiab käsitlused Dunkri tänava tänaseks hävinud hoonestikust, Lihula ja Kuressaare kirikutest keskajal, Tallinna Oleviste kiriku taastamisest pärast 1820. aasta tulekahju, Falgi pargi ajaloost ja Pätsi-aegsest linnaplaneerimisest.
Pikkade traditsioonidega väljaanne, milles avaldatakse linnaajalooalaseid artikleid, ajalooallikaid, mälestusi ja retsensioone, ilmub käesolevast numbrist alates Tallinna Linnaarhiivi egiidi all.
Sisukord
Hind: € 12.-     Telli

Varasema Vana Tallinnad

Telli

Vana Tallinn2

2014 (alles 3 ex)     Sisukord

2013 (alles 4 ex)     Sisukord

2012 (alles 4 ex)     Sisukord

Hind 8.-

Vana Tallinn 1

2009     Sisukord

2008     Sisukord

2007     Sisukord

2006     Sisukord

2004     Sisukord

2003     Sisukord

2002 (XIII)     Sisukord

2002 (XII)     Sisukord

2001     Sisukord

2000 (alles 5 ex)    Sisukord

Hind 5.-

Vana Tallinn 3

1993     Sisukord

Hind 3.-

4

Vana Tallinn

1939     Sisukord

Hind 10.-

Advertisements