Raamatud müügiks

SKMBT_C25317060611150Kaupmees Matheus Spielmanni arveraamatud

Tallinna Linnaarhiivi toimetiste sarja 15. raamatuna ilmus juunis 2017 raamat: „Kaupmees Matheus Spielmanni arveraamatud 1568–1570 = Rechnungsbücher des Kaufmanns Matheus Spielmann von 1568–1570“. ISBN 978-9985-9769-9-9.

165-leheküljelise raamatu koostas Eesti Ajaloomuuseumi teadur-kuraator Ivar Leimus, selle kujundas Aime Andresson ja fototööd tegi Ervin Sestverk. Teoses on eesti ja saksa keeles Ivar Leimuse pikem sissejuhatus ja kaks Liivi sõja aegset arveraamatut ning isikuregister.

Raamatus on käsitletud Matheus Spielmanni tegevust kaupmehena ja tema äripartnereid, arveraamatu kaubaartikleid, tehtud kulutusi ja saadud kasumit jms.

Matheus Spielmannist maha jäänud kaks Liivimaa sõja aegset arveraamatut on hoiul Tallinna Linnaarhiivis. Need on ühed vähesed säilinud allikad, mis lubavad heita lähema pilgu varauusaegse Tallinnas tegutsenud kaupmehe äritegevusse.​

Hind: € 15.-     Telli

 

Tallinna aj75665aloo lugemik: dokumente 13.-20. sajandini

Toimetanud Lea Kõiv
Tallinna Linnaarhiiv, 2014. – 517 lk. : ill. – (Tallinna Linnaarhiivi toimetised,  ISSN 2346-6022 ; 14) ISBN 978-9985-9769-6-8 (kõvas köites). Koostanud Tiina Kala, Juhan Kreem, Lea Kõiv, Kalmer Mäeorg, Anu Mänd, Triin Parts, kujundanud Piret Niinepuu-Kiik

Raamat tutvustab Tallinna ajaloo allikaid keskajast kuni 20. sajandi alguseni. Koostajate valikul on peamiselt Tallinna Linnaarhiivi, aga ka teiste mäluasutuste hoidlatest välja otsitud, tõlgitud ning kommenteeritud 129 dokumenti, mis kajastavad Tallinna õiguskorda ja välissuhteid, rae töökorraldust, kaubandust ja käsitööd, vaimuelu, meditsiini ja hoolekannet, sõja-, katku- ja nälja-aegu. Lugeda saab valitsejate ürikuid, linnaseadusi, rae määrusi, aga ka tallinlaste erakirju ning kirjanduslikku loomingut. Raamat on rikkalikult illustreeritud. On mõeldud kõikidele ajaloohuvilistele ning sobib täiendavaks lugemisvaraks ajaloo õppimisel gümnaasiumides ja kõrgkoolides. Uut ja inspireerivat leidub ka professionaalsetele ajaloolastele.

Hind: € 15.-     Telli

95938

Näituse kataloog Tallinna linna- ja gümnaasiumitrükikoda

Tallinna Linnaarhiivis on müügil Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu ja Tallinna Linnaarhiivi koostöös väljaantud näituse (Tallinna linna- ja gümnaasiumitrükikoda (1634-1828), 10.10.-18.12.2014) kataloog. 2014.

Hind: € 13.-     Telli

70041Pitsereid tallinna Linnaarhiivist

Pitsereid Tallinna Linnaarhiivist = Siegel aus dem Tallinner Stadtarchiv = Seals from Tallinn City Archives. – Tallinn : Tallinna Linnaarhiiv, 2013. – 111 lk. : ill. ISBN 978-9985-9769-5-1 (kõvas köites). Koostanud Marian Habicht, Juhan Kreem, Sille Feldberg. Kujundanud Jana Reidla

Raamat tutvustab laiemale lugejaskonnale esinduslikku valikut Tallinna Linnaarhiivi kogudes säilitatavate dokumentide pitseritest. Suureformaadilistel värvitahvlitel kujutatakse originaalmõõdus selle haarava pisiplastikažanri 92 erinevat, valdavalt keskajast pärit näidet. Esindatud on olulisimad omaaegsed pitsatikasutajad – ilmalikud ja vaimulikud valitsejad, kloostrid, linnad ja üksikisikud. Raamatust leiab ka pitserikujutiste kirjelduse ja teksti transkriptsiooni. Selgitavad tekstid on esitatud paralleelselt eesti, saksa ja inglise keeles. Eesti keeles on see esimene üleni pitseritele pühendatud  raamat.

Hind: € 12.-     Telli

20830Linnaametnik joonistab

Juhan Kreem. Linnaametnik joonistab : sulejoonistused Tallinna rae keskaegsetes arveraamatutes = A drawing clerk : pen drawings in medieval accounting books in Tallinn. – Tallinn : Tallinna Linnaarhiiv, 2009. – 79 lk. : ill.

Tallinna rae keskaegsed arveraamatud sisaldavad umbes 400 mitmesugust tekstiga seotud joonistust. Raamat annab põgusa ülevaate raekirjutajate joonistamistraditsioonist, selle funktsioonist arvutamise abistamisel, samuti funktsiooni muutumisest aja jooksul. Raamatus reprodutseeritakse esinduslik valik piltidest. Piltide juurde kuuluvate arveraamatu sissekannete tekst on esitatud tõlkena eesti ja inglise keelde.

Hind: € 10.-     Telli

19774Ex Archivo Civitatis

Tallinna Linnaarhiivi 125. aastapäevaks ilmunud kogumikus käsitletakse arhiivi ajaloo vähem tuntud aspekte ja ajajärke. Tiina Kala ja Juhan Kreemi artiklid otsivad vastust küsimusele, kuidas oli asjaajamine ja arhiivi töö korraldatud keskajal. Tallinna raearhiivi teadusliku avastamise loole ja linnaarhiivi kui asutuse algusele 19. sajandil heidavad valgust Tiina Kala kirjutis Friedrich Georg von Bungest ja Jüri Kivimäe artikkel Tallinna esimesest linnaarhivaarist Theodor Schiemannist. Tallinna Linnaarhiivi saatusest aastatel 1939-1944 kirjutab Lea Kõiv. Kogumiku lõpetavad Juhan Kreemi ülevaade välismaistest uurijatest linnaarhiivis nõukogude ajal ja Jorma Ahvenaise, esimese sõjajärgse välisuurija mälestused Tallinna-reisist 1960. aastal.

Sisukokkuvõte saksa keeles.

Hind: € 6,50     Telli

15734.binKäsikirjaline raamat Eestis

Kala, Tiina. Käsikirjaline raamat Eestis. 2008. – 159 lk. : ill. – Tallinna Linnaarhiivi Toimetised; [11]

Käesolev väljaanne tutvustab Eesti lugejale Tallinna Linnaarhiivis ja Eesti Ajaloomuuseumis säilitatavaid käsikirjalisi raamatuid. 24 kirjeldatud käsikirja seas on jutlusekogusid ja teoloogilisi traktaate, õiguskoodekseid, grammatikaõpikuid ja meditsiinikäsiraamatuid. Tähelepanu on pööratud nii raamatute sisule kui ka välimusele ja kasutusviisidele. Väljaande sissejuhatus annab ülevaate keskaegse kirjakultuuri arengust laiemalt. Tekst on varustatud rikkalike värviliste illustratsioonidega.

Hind: € 11.-     Telli

SKMBT_C25317040712260Tallinna kodanikeraamat 1786–1796

dr. Csaba János Kenéz, toim. Kalmer Mäeorg ja Lauri Suurmaa.

Isikuandmete kogu 18. sajandi lõpu Tallinna elanike kohta. Ajavahemik 1786 – 796 on erandlik periood Tallinna ajaloos: Vene keisrinna Katariina II reformid muutsid nendeks kümneks aastaks põhjalikult Tallinna linna valitsemiskorda ja elukorraldust tervikuna. Selle tulemuseks oli linna kodanikkonna kolme- kuni  neljakordne kasv  ja linna  kodanikkonna rahvusliku ja sotsiaalse koosseisu märgatav muutumine ja mitmekesistumine.

Kõigi tollaste kodanike kohta koostati nn perekondade nimistud, milles on kirjas nende ja nende pereliikmete nimed, vanus või sünniaeg ja sünnikoht, elukutse või tegevusala ning kinnisvarad. Nimetatud dokumendid ongi Tallinna Linnaarhiivi väljaande Tallinna kodanikeraamat 1786–1796 põhiallikaks.

Raamatu koostajaks on Ungari päritolu ajaloolane, Saksamaal Marburgis asuva Herderi Instituudi teadur dr. Csaba János Kenéz (algallikad asusid koos muude 1944. aastal Saksa okupatsioonivõimu korraldusel Tallinnast ära viidud arhivaalidega kuni 1990. aasta oktoobrini Saksamaal). Valminud käsikirja viimistlesid ja toimetasid 2005/2006. aastal Tallinna Linnaarhiivis magistrid Kalmer Mäeorg ja Lauri Suurmaa.

Raamat on varustatud põhjaliku eesti- ja saksakeelse sissejuhatusega; andmete leidmise hõlbustamiseks on lisatud kolm registrit: kodanike nimeregister, kutsealade register ja kohanimede register.

Hind: € 10.-     Telli

Vana Tallinn

Advertisements